Zajímá vás, kdo jsme?

Již 25. rok se věnuji poradenství v oblasti jazykových kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v zahraničí a jejich komplexní realizaci.

Účastníci kurzů se vydávají do jazykových škol s cílem zdokonalení nebo osvěžení jazykových znalostí. Ocitnou se tak ve skupince lidí, kteří mají tentýž cíl – a po několik dnů nebo týdnů se slečna z Česka ocitne ve společnosti třeba lékaře z Francie, studenta práva Německa, programátorky z Japonska, stavebního inženýra ze Saúdské Arábie, paní v domácnosti z Kolumbie, správce národního parku na Islandu, a tak dále... Nemají jiný úkol než domluvit se a společně komunikovat, a výsledkem je vždy kromě získaných jazykových znalostí také intenzivní zážitek poznání cizích kultur, názorů, životních příběhů...

Vytvořila jsem si rozsáhlou síť kontaktů, kterou upevňuji a dále buduji pravidelnými návštěvami našich partnerských škol a účastí na vybraných workshopech. Pro spolupráci volím zahraniční partnery, které charakterizuje snaha o co nejvyšší kvalitu, vstřícnost v jednání, individuální a lidský přístup, jasnost a průhlednost ve všech fázích a aspektech přípravy i vlastního studia. Jsem přesvědčena, že dokáži doporučit vhodný kurz a školu každému typu účastníka - od náročných dospělých klientů po mladé lidi s omezenějšími finančními prostředky. Každoročně umožňujeme v zimních měsících studium zdarma dvěma desítkám účastníků z České republiky.

Velmi si ceníme stovek pěkných hodnocení od účastníků námi zprostředkovaných kurzů a vzdělávacích aktivit. Uvědomujeme si, že každé z nich je dalším kamenem pomyslné stavby dobrého jména naší kanceláře. Přáli bychom si, aby její součástí byl i ten váš...

Za celý tým společnosti Jazyky v zahraničí

Eva Ďoubalová