Časté otázky

Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek, které vám pomůžou s výběrem kurzu.

Zahraniční školy

Nabídka škol je veliká, nemohu se v ní zorientovat, můžete pomoci s výběrem vhodné školy, kurzu a ubytování?

Ano, rádi vám pomůžeme - toto know-how si budujeme již 25. rok. Nejefektivnější je telefonická konzultace - postačí poslat telefonní číslo, vhodnou dobu ke konzultaci a zavoláme vás. Je dobré, pokud můžete být při konzultaci u počítače s připojením na internet.

Jaký význam mají certifikáty kvality jazykových škol a členství v různých mezinárodních organizacích?

Certifikáty kvality a členství v mezinárodních organizacích jsou školám udělovány na základě vstupních nebo pravidelných inspekcí. Jsou zárukou kvality kurzů a všech poskytovaných služeb. Nejvyšší kvalitu značí například členství v organizacích IALC a EAQUALS.

Jak získáváte nové školy do vaší nabídky?

Na základě osobních jednání s řediteli škol a jejich návštěv, popřípadě jejich doporučení na další školy. V žádném případě ne jen z internetu - prezentace školy na internetu a skutečnost mohou být markantně odlišné.

Jaký je rozdíl mezi nezávislými školami - často se nazývají "boutique schools" a velkými řetězci jazykových škol?

V nezávislých školách je často majitel a ředitel školy jedna osoba, bývají menší, a lze očekávat osobnější atmosféru a osobní přístup ke všem klientům. V případě problému je možno ihned mluvit s vedením školy. Cílem je vždy především kvalita a spokojenost účastníků kurzů. I když školy z velkých řetězců mohou být někdy levnější, jsou více orientovány na generování zisku, nemívají tak dobré certifikáty kvality. Ve školách bývá jen recepce a učebny, administrativní centrum je jinde, zpravidla i v jiné zemi. Více či méně chybí osobní přístup a ohledy na specifické potřeby nebo požadavky klientů. Z uvedených důvodů se orientujeme převážně na spolupráci s nezávislými školami.

Je v jazykových školách přístup na internet?

Ano, ve všech školách je bez příplatku wifi. Je také vždy k dispozici několik počítačů s přístupem na internet.

Kurzy

Jakou metodou jsou vyučovány jazykové kurzy v zahraničí?

Metodu většinou jazykové školy nespecifikují. Vždy je kladen důraz na ústní komunikaci, porozumění, rozvoj slovní zásoby.

Jak rychlý bude můj jazykový pokrok?

Pokrok je samozřejmě velmi individuální. Jazykové školy většinou uvádějí, že během 4týdenního kurzu je možno zvládnout posun o 1 úroveň dle Evropského referenčního rámce pro hodnocení jazykových úrovní.

Jsou kurzy v jazykových školách vhodné také pro dospělé účastníky?

Ano, ale je třeba vybrat vhodnou jazykovou školu. Například v roce 2018 byl věkový průměr našich klientů 38 let.

Jaké jazykové úrovně kurzů jazykové školy nabízejí?

Jazykové kurzy na úrovních A1, A2, B1, B2, C1 probíhají v jazykových školách neustále. V případě požadavku na kurz na úrovni A0 - úplný začátečník a C2 - velmi pokročilý dostupnost na požádání ověříme.

Jsou kurzy v zahraničních školách vhodné pro úplné začátečníky?

Kurzy pro úplné začátečníky nabízejí jen některé jazykové školy ve vybraných termínech.

Účtujete si za zajištění kurzů nějaké příplatky?

Žádné příplatky neúčtujeme, naši činnost financují zahraniční jazykové školy.

Jak mohu zjistit svou jazykovou úroveň?

Pro všechny jazyky jsou na internetu dostupné testy k určení jazykové úrovně - na požádání poradíme, kde je můžete najít.

Co je Společný evropský referenční rámec?

Jedná se o dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků. Popis úrovní A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Co je řízené samostudium?

Samostudium ve studovně školy, kde je přítomen učitel ke konzultaci k výběru studijních materiálů, zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností.

Vzdělávací aktivity pro učitele

Pro jakou věkovou kategorii žáků jsou určeny kurzy pro učitele označené primary / secondary?

Metodické kurzy označené primary jsou určené učitelům žáků 5 - 11 let - jsou tedy vhodné pro učitele 1. stupně základních škol. Metodické kurzy označené secondary jsou určené učitelům studentů 11 - 19 let - jsou tedy vhodné pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol.

Mohou být kurzy pro učitele financovány granty?

Ano - granty Erasmus+, KA1 - mobility pedagogických pracovníků – školní vzdělávání.

Můžete nám pomoci s tvorbou žádosti o grant?

Ano, na základě dlouholetých zkušeností vám můžeme pomoci s tvorbou žádosti, poskytnutím poradenství a kontrolou správnosti jejího vyplnění.

Účtujete za pomoc se zpracováním žádosti nějaké poplatky?

Ne. Se školami, kterým se zpracováním žádosti pomáháme, podepisujeme krátkou smlouvu*, jejímž hlavním obsahem je prohlášení školy, že v případě získání grantu budou relevatní mobility realizovat prostřednictví naší agentury.

Jestliže máme podepsanou smlouvu*, můžeme pak jednat přímo s jazykovou školou a také hradit kurzy přímo do jazykové školy?

Ano - je to možné, nás budete pouze o jednáních v kopiích informovat.

Ubytování

Mohu si zajistit ubytování sám?

Ano. Uveďte v přihlášce a po zajištění ubytování nám prosím sdělte údaje.

Je možné v hostitelské rodině zajistit stravování s určitou dietou?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky. Některé školy účtují v tomto případě příplatek k ceně ubytování.

Je možné v hostitelské rodině zajistit ubytování s ohledem na alergie?

Ano - prosím uveďte tento požadavek při vyplňování přihlášky.

Je v ubytování poskytovaném školou poskytováno wifi?

Všechna ubytování v residence nebo apartmentu poskytují wifi - bez příplatku. Jazykové školy zaručují wifi v hostitelské rodině, jen pokud je to v tabulce s cenou výslovně uvedeno. V ostatních případech to záleží na hostitelské rodině, škola to od ní nepožaduje. Stále více se to stává nezmiňovaným standardem.

Můžete zajistit jiné ubytování než je poskytováno jazykovou školou?

Ano, je to možné. Při zajištění účtujeme 3% příplatek (náklady CK na pojištění proti úpadku).

Můžete u jazykové školy zajistit také ubytování pro spolucestující osoby, které se nebudou účastnit kurzu?

Ano, většina škol to umožňuje, za zajištění připočítáváme příplatek 500 Kč na osobu.

Doprava

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také dopravu?

Ano, na požádání nabídneme vhodnou dopravu a po schválení klientem zajistíme.

Kolik si účtujete za zajištění dopravy?

Za zajištění letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek placených kartou na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových jízdenek Regiojet neúčtujeme žádný příplatek. K ceně autobusových a vlakových jízdenek v zahraničí připočítáváme 300 Kč.

Kdy je třeba platit dopravu?

Letenky a autobusové jízdenky není možno na delší dobu rezervovat, vystavujeme tedy zpravidla faktury s okamžitou splatností.

Mohu si zajistit dopravu sám?

Ano. Uveďte v přihlášce a po zajištění letenek nebo jízdenek nám prosím sdělte údaje o příjezdu, příletu, odjezdu, odletu - data, časy, čísla letů.

Umíte zajistit levnější letenky?

Ne, ale za zajištění letenek často účtujeme nižší příplatky než jiní prodejci letenek.

Provedete u zakoupených letenek také on-line odbavení a zajištění palubních vstupenek?

Ano, v případech, kdy není možné se odbavit zdarma na letišti. Od klienta si vyžádáme scan cestovního dokladu - pasu nebo v případě cestování do zemí EU i občanského průkazu.

Jsou ve vámi nabídnutých letenkách zahrnuta zavazadla k odbavení?

Ano, každá naše nabídka letenek obsahuje zavazadla k odbavení, povolený váhový limit závisí na podmínkách letecké společnosti.

Pojištění

Zajišťujete ke kurzům v zahraničí také cestovní pojištění?

Ano, pokud klient uvede tento požadavek v přihlášce, zajistíme cestovní pojištění. Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou a Allianz. Klient si Pojišťovna uzná nárok na úhradu stornovacích poplatků, jestliže je smlouva uzavřena nejdéle v den, kdy proběhne platba pojištěné služby.

Platby

Účtujete si za zajištění kurzů nějaké příplatky?

Ne, jsme placeni z provize od jazykových škol, žádné příplatky k cenám kurzů neúčtujeme. Při opakované přihlášce jednoho účastníka nebo jeho rodinného příslušníka poskytujeme 3% slevu z ceny kurzu.

Kdy je třeba kurzy v zahraničí platit?

Kurzy a ubytování fakturujeme 8 týdnů před zahájením kurzu, pokud se s klientem nedohodneme jinak. Většina škol nepožaduje žádnou zálohu.

Je možné platit kurzy v CZK, EUR, popř. v jiné měně?

Standardně fakturujeme v CZK ve směnném kurzu ČNB platném v den vystavení faktury, platba probíhá na účet CZK v Komerční bance. Na požádání vystavíme fakturu v EUR a platba probíhá na eurový účet v Komerční bance. Na požádání zajistíme, že fakturu na úhradu kurzu a ubytování zašle zahraniční poskytovatel přímo účastníkovi, který si zajistí platbu do zahraničí.

Kdy je třeba platit dopravu?

Letenky a autobusové jízdenky není možno na delší dobu rezervovat, vystavujeme tedy zpravidla faktury s okamžitou splatností.

Je u kurzů v zahraničí účtováno DPH?

Ne, místo plnění je v zahraničí DPH je 0.