Informace o programu Erasmus+

KA1 - mobility pedagogických pracovníků

Na základě dlouhodobých zkušeností vám poradíme s výběrem pro vás optimálního typu kurzu, ubytování a dopravy. Na stránkách věnovaných jednotlivým školám najdete hodnocení klientů, kteří absolvovali kurzy v minulých letech.

Za zajištění kurzu a ubytování neúčtujeme žádné poplatky.

Naše registrace v účastnickém portálu EU - PIC 935858523.

Podpora při zpracování žádosti o grant 2019

Termín pro podání žádostí: 12. 2. 2019 do 12.00 hod.

Na základě zkušeností z minulých let poskytuji podporu při zpracování žádosti a její kontrolu před konečným odesláním těm školám, které budou realizovat požadované vzdělávací aktivity v zahraničí prostřednictvím naší kanceláře.

Pro poskytnutí podpory požadujeme nejprve podpis dohody o poskytnutí poradenství při zpracování žádosti.

Návod ke zpracovaní žádosti vytvořené na základě dotupných informací k programu Erasmus+ a praktických zkušeností z minulých let zašleme e-mailem po telefonické konzultaci - tel. 327 513 005.

Eva Ďoubalová
2.1.2019

Informace